Zakoni i propisi

Zakonski okviri za rad kreditnih unija.

Informirajte se
Dec 2007

Hrvatska narodna banka

Supervizija

Regulatorni okvir u skladu s kojim posluju kreditne institucije i kreditne unije u Hrvatskoj te način na koji HNB obavlja superviziju.

Srp 2008

Ured za sprječavanje pranja novca

Nadzor

Sukladno međunarodnim standardima hrvatski Ured je središnje nacionalno tijelo za prikupljanje, analizu i dostavljanje nadležnim tijelima slučajeva sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma.

Lip 2003

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Zaštita privatnosti

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Sije 2015

Porezna uprava

Porezi

Primatelj kamata je obveznik poreza na dohodak od kapitala i prireza porezu na dohodak. Obveznik obračuna, obustave i uplate predujma poreza je isplatitelj kamata.

Sije 2011

Financijska agencija

Ovrhe

Prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od 1. siječnja 2011. godine Financijska agencija (Fina, Agencija) provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti.

Lip 2009

Ministarstvo financija

Potrošačko kreditiranje

Ovim se Zakonom uređuju ugovori o potrošačkom kreditu, informacije i prava o ugovoru o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštita prava potrošača, a u kojima kao korisnik kredita nastupa potrošač koji uzima kredit pod uvjetima i u svrhu koju određuje ovaj Zakon.