Drago nam je da ste zainteresirani

Štednja

Vrijeme je novac

Pustite vrijeme da radi za Vas

Isplativo

Kamate na štednju veće nego u bankama.

Sigurno

Kreditna unija Zagreb je financijska institucija sa odobrenjem Hrvatske narodne banke.

Felksibilno

Oročena ili rentna štednja?

Vezano za eure ili kn?

Izaberite sami...

Info kamatne stope

IZNOS U EUR ROČNOST U MJESECIMA
      12 do 24 25 do 36 37 do 48 više od 48
 
  do 10.999 2,00% 2,50% 3,00% 3,50%
 
11.000 do 21.499 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%
 
21.500 do 49.999 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%
 
50.000     4,50% 5,00% 5,50% 6,00%

Česta pitanja?

Zašto su kamate veće nego u bankama?

U siječnju 2007. stupio je na snagu Zakon o kreditnim unijama čime je omogućen model građanskog bankarstva prema kojemu se posluje samo s građanima RH i zove se Kreditna unija. To je prva socijalno osvještena financijska institucija. Građani se učlanjuju, upravljaju unijom, svatko može uložiti novac u vidu štednje i dobiti kredit, dakle svojevrsna samopomoć građana koja se sprovodi uz samo plaćanje troškova djelatnika unije i poslovanja.

Dobit nije poželjna, i u tom smislu clanovi mogu za svoja uložena sredstva dobiti puno veću kamatu, jer velika razlika između kamate na štedne depozite i kamate na kredite nije potrebna.

Da li je moj novac siguran?

Naš prioritet je sigurnost štednih uloga te povjerenje osoba koje su odlučile štedjeti u našoj uniji. Poslovanje kreditne unije propisano je Zakonom o kreditnim unijama i podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke. Temeljem čl. 39. točka 2. Zakona o kreditnim unijama, Hrvatska narodna banka propisuje postupke, načine mjerenja, procjenjivanja i upravljanja rizicima kojima je kreditna unija izložena u svom poslovanju, te adekvatne stope likvidnosti i solventnosti. Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije.

Koja je razlika između oročene i rentne štednje?

Kod oročene štednje kamate se jednom godišnje obračunavaju i zatim ili isplaćuju ili pripisuju glavnici depozita. U slučaju pripisa postiže se efekt multiplikatora jer se na ostvarenu kamatu u slijedećem razdoblju ponovno obračuna kamata.

Kod rentne štednje kamate se obračunavaju i zatim isplaćuju jednom mjesečno. Rentna štednja služi za osiguravanje dodatnog redovitog mjesečnog priohoda

Što ako mi novac zatreba prije isteka oročenja?

S obzirom na kontinuirano održavanje visokih stopa likvidnosti i solventnosti, svakom štediši možemo omogućiti isplatu i prije isteka roka oročavanja, ako za to izrazi želju. U služaju da se ne radi o namjernoj zlouporabi takve mogućnosti, štedišama ne zaračunavamo nikakve penale ili druge troškove.

Što je sa porezom?

Od 01. siječnja 2015. izmjenama poreza na dohodak uvodi se obveza plaćanja poreza na kamate koje član ostvari temeljem štednih depozita. Obveznik poreza je primatelj kamata/dohotka tj. član unije, a obveznik uplate poreza je isplatitelj kamata/dohotka tj. kreditna unija.

Za peroid 01.01.2015 - 31.12.2020 stopa poreza na dohodak od kamata je 12% + prirez.

Za peroid 01.01.2021 - 31.12.2023 stopa poreza na dohodak od kamata je 10% + prirez.

Od 01.01.2024 stopa poreza na dohodak od kamata je 12% bez prireza.