Drago nam je da ste zainteresirani

Krediti

Vrijeme je novac

Imamo vremena za Vas


Mjesečna rata
HRK / EUR

Depozit:
Ukupno:
EKS:

Kalkulator plaće

Koliko novaca mogu dobiti?

5.000 kn. na rok od 12 mjeseci

uz mj. ratu od 5.000 kn.

Dokumenti

Potrebni dokumenti:

  • Platne liste ili mirovine za posljednja tri mjeseca
  • Promet po tekućim računima za tekuću godinu (redovni i zaštićeni računi)
  • Kreditni zahtjev sa potvrdom poslodavca   
  • OČEVIDNIK REDOSLIJEDA SVIH OSNOVA ZA PLAĆANJE ( samo ukoliko je račun blokiran )   

Uvijeti kreditiranja

Iznos kredita: ovisno o dužnikovoj kreditnoj sposobnosti
Rok otplate: od 12 mjeseca do 60 mjeseci
Redovna kamata: od 4,50% do 7,25% godišnje (ovisno o roku dospijeća); fiksna
Interkalarna kamata: stopa u visini redovne kamatne stope
EKS: do 7,61%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: od 0.00% do 2,00% jednokratno od iznosa kredita
(ovisno o roku dospijeća)
Korištenje kredita: jednokratno; gotovinskom ili bezgotovinskom isplatom
Otplata kredita: jednakim mjesečnim anuitetima
Valutna klauzula: Kredit se isplaćuje u kunama po srednjem tečaju.
Kredit se otplaćuje u kunama po srednjem tečaju, s time da tečaj ne može biti niži od tečaja na dan ugovaranja kredita.
Primjenjuje se tečajna lista HNB-a
Zatezna kamata: stopa u visini zakonske zatezne kamatne stope
Namjenski depozit: 0%, 10% ili 20,00% od iznosa kredita
s rokom dospijeća 6 mjeseci dužim od roka otplate kredita.
Osnovni instrumenti osiguranja: - bjanko zadužnica
- suglasnost o zapljeni
Dodatni instrumenti osiguranja (po potrebi) - garantni depozit
- sudužnik

Česta pitanja?

Što ako imam "blokirani" račun?

Samo po sebi ništa ne znači, potrebno je utvrditi Vaša ukupna primanja i obveze.

Potrebno je dostaviti i:

Potom možemo detaljnije odrediti iznos, rok i ostale uvjete te da li je uopće moguće realizirati kredit.