Drago nam je da ste zainteresirani

Krediti

Vrijeme je novac

Imamo vremena za Vas


Mjesečna rata
HRK

Depozit:
Ukupno:
EKS:

Uvijeti kreditiranja

Iznos kredita: ovisno o dužnikovoj kreditnoj sposobnosti
Rok otplate: od 3 mjeseca do 60 mjeseci
Redovna kamata: od 6,75% do 8,30% godišnje (ovisno o roku dospijeća); fiksna
Interkalarna kamata: stopa u visini redovne kamatne stope
EKS: do 9,68%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: od 1.80% do 3,50% jednokratno od iznosa kredita
(ovisno o roku dospijeća)
Korištenje kredita: jednokratno; gotovinskom ili bezgotovinskom isplatom
Otplata kredita: jednakim mjesečnim anuitetima
Valutna klauzula: Kredit se isplaćuje u kunama po srednjem tečaju.
Kredit se otplaćuje u kunama po srednjem tečaju, s time da tečaj ne može biti niži od tečaja na dan ugovaranja kredita.
Primjenjuje se tečajna lista HNB-a
Zatezna kamata: stopa u visini zakonske zatezne kamatne stope
Namjenski depozit: 0%, 10% ili 20,00% od iznosa kredita
s rokom dospijeća 6 mjeseci dužim od roka otplate kredita.
Osnovni instrumenti osiguranja: - bjanko zadužnica
- suglasnost o zapljeni
Dodatni instrumenti osiguranja (po potrebi) - namjenski depozit
- jedan ili više sudužnika i/ili jamaca-plataca