Drago nam je da ste zainteresirani

Krediti

Vrijeme je novac

Imamo vremena za Vas

Mjesečna rata
EUR

Depozit:
Ukupno:
EKS:

Kalkulator plaće

Koliko novaca mogu dobiti?

5.000 kn. na rok od 12 mjeseci

uz mj. ratu od 5.000 kn.

Dokumenti

Potrebni dokumenti:

  • Platne liste ili mirovine za posljednja tri mjeseca
  • Promet po tekućim računima za tekuću godinu (redovni i zaštićeni računi)
  • Kreditni zahtjev sa potvrdom poslodavca   
  • OČEVIDNIK REDOSLIJEDA SVIH OSNOVA ZA PLAĆANJE ( samo ukoliko je račun blokiran )   

Uvijeti kreditiranja

Iznos kredita: ovisno o dužnikovoj kreditnoj sposobnosti
Rok otplate: od 12 mjeseca do 60 mjeseci
Redovna kamata: od 5,00% do 7,00% godišnje (ovisno o roku dospijeća), fiksna
Interkalarna kamata: u visini redovne kamatne stope
EKS: određeno Zakonom o potrošačkom kreditiranju - vidi primjer
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: od 0.00% do 4,00% jednokratno od iznosa kredita (ovisno o roku dospijeća)
Namjena kredita: nenamjenski
Korištenje kredita: jednokratno, gotovinskom ili bezgotovinskom isplatom
Otplata kredita: jednakim mjesečnim anuitetima
Zatezna kamata: određeno Zakonom o obveznim odnosima
Namjenski depozit: 0%, 10% ili 20,00% od iznosa kredita
s rokom dospijeća 6 mjeseci dužim od roka otplate kredita.
Osnovni instrumenti osiguranja: bjanko zadužnica, suglasnost o zapljeni
Dodatni instrumenti osiguranja (po potrebi): garantni depozit, jamac, sudužnik

Česta pitanja?

Što ako imam "blokirani" račun?

Samo po sebi ništa ne znači, potrebno je utvrditi Vaša ukupna primanja i obveze.

Potrebno je dostaviti i:

Potom možemo detaljnije odrediti iznos, rok i ostale uvjete te da li je uopće moguće realizirati kredit.