Zakonske kamatne stope
( vrijede od 01.01.2024 )

1. Kamatna stopa ECB na glavne operacije refinanciranja

Određuje je Europska centralna banka (ECB)

Iznosi: 4,50% za zadnje polugodište ( od 01.01.2024 )

2. Zakonska zatezna kamatna stopa ( ZZKT )

Određuje se u skladu sa člankom 29. Zakona o obveznim odnosima :
Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotnih poena.

Iznosi: Kamatna stopa ECB + 3% = 4,50% + 3% = 7,50% ( od 01.01.2024 )

3. Nominalna ugovorna kamatna stopa

Određuje se u skladu sa člankom 11c. Zakona o potrošačkom kreditiranju :
(1) Maksimalna dopuštena kamatna stopa na ostale potrošačke kredite u eurima s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom (osim stambenih) ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, određene za svaku od valuta, uvećane za 1/2.
(2) Maksimalna dopuštena kamatna stopa na ostale potrošačke kredite koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka ne smije biti viša od najniže prosječne ponderirane kamatne stope na stanja kredita iz stavka 1. ovoga članka uvećane za 1/2.

Iznosi: Kamatna stopa na ostale potrošačke kredite x 150% = 5,61% x 150% = 8,41% ( od 01.01.2024 )

4. Maksimalna efektivna kamatna stopa ( EKS )

Određuje se u skladu sa člankom 20a. Zakona o potrošačkom kreditiranju :
Maksimalna EKS za potrošačke kredite sukladno ovome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata uvećanoj za dva postotna boda.

Iznosi: Zakonska zatezna kamatna stopa + 2% = 7,50% + 2% = 9,50% ( od 01.01.2024 )