Hrvatska uvodi euro 1. siječnja 2023.

U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK. ( 12.07.2022 )

Pravila preračunavanja

Na dan uvođenja eura, svi kunski iznosi automatski će se preračunati u eure na vašim depozitnim, štednim i transakcijskim računima, kreditima te ostalim novčanim iskazima po fiksnom tečaju konverzije. Za preračunavanje se ne obračunava naknada i ne mijenja se jedinstveni broj računa. Također, uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora i pravnih instrumenata u kojima se navodi kunska valuta. Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan (primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Dvojno iskazivanje cijena

Razdoblje dvojnog iskazivanja cijena započinje najkasnije 5.9.2022., a završava 1.1.2024. Kreditna unija će dvojno iskazati cijene za sljedeće cijene i novčane iznose:

  • Tarife naknada za proizvode i usluge koji su dostupni u poslovnicama i na internetskoj stranici
  • Izvješće o stanju i prometu po računima koji su do 31.12.2022. namijenjeni kunskom poslovanju
  • Kod godišnjh obavijesti o stanju kredita ili depozita u kunama ( svi krediti su u valutnoj klauzuli EUR )

KREDITI

Svi iznosi kredita koji su ugovoreni uz primjenu valutne klauzule u eurima s prelaskom na euro 1.1.2023. ostaju i nadalje iskazani u eurima bez primjene valutne klauzule i u skladu s uvjetima iz važećeg ugovora. ( svi krediti su u valutnoj klauzuli EUR )

Po kreditima ugovorenim uz fiksnu kamatnu stopu, kamatne stope se ne mijenjaju zbog uvođenja eura, odnosno ne dolazi do njihovog povećanja zbog uvođenja eura. ( svi krediti su ugovoreni uz fiksnu kamatnu stopu )

Iznos mjesečne rate kredita se ne mijenja, odnosno konvertira se u euro po fiksnom tečaju konverzije. Ukoliko se rata kredita usteže sa plaće ili mirovine, isplatitelj dohotka preračunat će postojeću ratu u euro po fiksnom tečaju konverzije.

DEPOZITI

Depoziti u kunama automatski će se 1.1.2023. konvertirati u depozite u eurima, a preračunat će se po fiksnom tečaju konverzije.

Svi iznosi depozita, koji su ugovoreni uz primjenu valutne klauzule u eurima, s prelaskom na euro ostaju i nadalje iskazani u eurima bez primjene valutne klauzule i u skladu s uvjetima iz važećeg ugovora.

Tijekom trećeg kvartala 2022., klijentima ćemo poslati individualnu obavijest o preračunavanju depozita u kunama.

Sve informacije vezano uz uvođenje eura kao službene valute RH možete potražiti i na stranici www.euro.hr