Osnovne informacije

Zahtjev za odobrenje odgode plaćanja kredita mogu podnijeti svi klijenti koji su do sada uredno otplaćivali svoje obaveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo pandemijom koronavirusa. ( Regulatorni okvir HNB )

Odgoda plaćanja kredita podrazumijeva da za kredite koje plaćate u ratama ili anuitetima, a dospijevaju od 1.4.2020. do 30.9.2020. možete zatražiti odgodu plaćanja za kraj otplate kredita.

Analizom vašeg zahtjeva i provjerom urednosti u otplati kredita prije krize uzrokovane pandemijom koronavirusa možemo odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti da nam dostavite dodatnu dokumentaciju koja dokazuje razloge za odgodu.

Korisnici kredita koji imaju redovite prihode obvezni su i nadalje izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima te sukladno Ovršnom zakonu.

Mjere

1. Odgoda plaćanja do maksimalno 6 rata/anuiteta kredita.

2. Smanjenje rate proporcionalno smanjenjem primanja, a sukladno Članku 173. Ovršnog zakona. ( Ovršni Zakon )

Potrebni dokumenti

   Rješenje o otkazu od poslodavca ili potvrda s burze (mjera 1.) ili

   Rješenje o zatvaranju obrta/slobodnog zanimanja iza 20.3.2020. (mjera 1.) ili

   Medicinska dokumentacija o mjerama samoizolacije, karantene, otvoreno bolovanje i dr. (mjera 1.) ili

   Rješenje o dodjeljivanju potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom ( Mjera HZZ ) (mjera 2.)

Zahtjev

Kalkulator izračuna zaštičenog dijela plaće

( Članak 173. Ovršnog Zakona )

Kreditna unija Zagreb zadržava pravo samostalnog odlučivanja o podnesenim zahtjevima te objavom ovih informacija Kreditna unija Zagreb ne preuzima bilo kakvu obvezu na poduzimanje radnji i postupanja kako prema članovima tako ni prema trećim osobama.